Forretningsbetingelser

Afbestilling af tider

Afbestilling af tid til mindful healing kan foretages senest dagen før. Ellers opkræves det fulde beløb. 

Reklamation

Hvis du oplever tekniske problemer med en meditation eller online kursus, bedes du skrive til benedicte.due@mail.dk. Jeg vil så prøve at udbedre fejlen hurtigst muligt.

Fortrydelse

Det er ikke muligt at fortryde køb af meditationer eller online kurser.​

Persondata

Når du tilmelder dig, kontakter mig eller foretager et køb, giver du samtykke til, at Mind Break registrerer og opbevarer relevante oplysninger til brug for tilmeldingen, korrespondancen eller købet og for at kunne give dig besked ved tekniske fejl mv.  De personoplysninger, som Mind Break indsamler og behandler er navn, e-mail og telefon. Hvis du har tilmeldt dig til mindful healing registreres desuden dato for henvendelse, årsager til henvendelse og resumé af behandling. Disse oplysninger er omfattet af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer).

​Persondataloven giver dig følgende rettigheder:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (paragraf 28 og 29).
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (paragraf 31).
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (paragraf 35).
  • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måder er behandlet i strid med lovgivningen (paragraf 37).

​Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

​Benedicte Due er dataansvarlig. Benedicte Due har tavshedspligt.

​Mind Break benytter tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på Mind Breaks vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Mind Break anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse i henhold til gældende lovgivning.  Databehandlerne har tavshedspligt. Databehandlerne har tavshedspligt. 

​Mind Break deler ikke dine data med nogen.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg har registreret om dig. Du kan desuden til enhver tid bede om at få dem rettet eller slettet. Henvendelse herom skal ske til: benedicte.due@mail.dk.

“Det du sagde med, at det ikke er en pause, når jeg læser nyheder, det har jeg aldrig tænkt over før”, Per Bering Mosbæk, Swedbank